Gojira vs. Biorante (1989)

Director: Kazuki Ohmori
Cinematography: Katsuhiro Kato (as Yudai Kato)
Art Direction: Shigekazu Ikuno
Director of special effects: Koichi Kawakita
Miniature pyrotechnician Tadaaki Watanabe , Mamoru Kume
Special effects cinematographer Kenichi Eguchi
Miniatures Sadao Ogasawara Yasuo Nomora
visual effects Yoshiyuki Kishimoto, Horiaki Hojo
Matte artist: Yoshio Ishii

 

biollante3 biollante4